Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Mikuláša Dodu (IČO: 45910596). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Mikuláš Doda zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jeho vlastníctvom. Mikuláš Doda nezodpovedá za obsah inzerátov zverejnených na stránke inzerentmi. Mikuláš Doda si vyhradzuje právo inzerát vymazať.

 

Mikuláš Doda si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Mikuláša Dodu alebo tretích strán zmluvne viazaných s Mikulášom Dodom. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Mikuláša Dodu.

 

Všetky osobné údaje získava Mikuláš Doda od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Na pracovnom portáli nie je možné uverejniť pracovné ponuky personálnych agentúr a sprostredkovateľských spoločností.