arrow Späť

Výška platov v Nemecku v roku 2020

V roku 2020 bol priemerný hrubý príjem v Nemecku 47 700 eur. Výsledkom bolo, že počas koronového roka príjem klesol v priemere o 300 eur. Aktuálna hodnota zodpovedá hrubému mesačnému platu 3975 eur za pozíciu na plný úväzok. Z toho vyplýva, že pre osobu s daňovou triedou I v Bádensku-Württembersku to predstavuje 2526,26 eura v čistom.

Údaje pochádzajú z každoročného prieskumu Federálneho štatistického úradu. Špeciálne platby, napríklad vo forme dovolenky, vianočného bonusu alebo bonusov, sa tu neberú do úvahy.

Odvetvie má vplyv na priemerný príjem

Pri porovnaní sektorov existujú obzvlášť veľké rozdiely v príjmoch. Podľa Federálneho štatistického úradu v roku 2020 najviac zarábajú zamestnanci v sektoroch „Finančné a poisťovacie služby“ a „Informácie a komunikácia“. Zamestnanci tu mesačne zarábali v priemere od 5248 do 5 602 eur brutto.

Najmenej dostali pracovníci v pohostinstve - hrubý zárobok 1 893 eur mesačne.

Rozdiely v západnom Nemecku a Berlíne na úrovni 20 percent boli výrazne vyššie ako na východe na úrovni 6 percent. Toto percento je od roku 2002 takmer nemenné. Federálna vláda si dala za cieľ znížiť platové rozdiely do roku 2030 na desať percent.

 

Poradie odvetvia hrubý príjem mesačne za rok /  2020

1.Finančné a poisťovacie služby 5602 eur
2. Informácie a komunikácia 5248 eur
3. Dodávka energie 5218 eur
4. Odborné, vedecké a technické služby 4933 eur
5. Vzdelávanie a školné 4650 eur
6. Nehnuteľnosti a bývanie 4271 eur
7. Výrobný priemysel 4271 eur
8. Verejná správa, obrana a sociálne zabezpečenie 4091 eur
9. Ťažba a dobývanie kameňov a zeminy 4083 eur
10 Spracovateľský priemysel 4062 eur
11. Služby (spolu) 4033 eur
12. Umenie a rekreácia 3871 eur
13. Ostatné služby 3871 eur
14. Živnosť 3735 eur
15  Vodohodpodárstvo 3617 eur
16. Stavebný priemysel 3540 eur
17. Preprava a skladovanie 3164 eur
18. Pohostinstvo 1893 eur

 

Poradie federálny štát Priemerný hrubý mesačný príjem v roku 2020

 1. Hamburg 4966 eur
  2. Hesensko 4835 eur
  3. Bavorsko 4652 eur
  4. Bádensko-Württembersko 4646 EUR
  5. Berlín 4502 eur
  6. Severné Porýnie-Vestfálsko 4 429 eur
  7. Brémy 4 422 eur
  8. Porýnie-Falcko 4186 eur
  9. Dolné Sasko 4135 eur
  10. Šlezvicko-Holštajnsko 3 963 eur
  11. Sársko 3 959 eur
  12. Brandenbursko 3575 eur
  13. Sasko 3561 eur
  14. Sasko-Anhaltsko 3539 eur
  15. Durínsko 3401 eur
  16. Meklenbursko-Predné Pomoransko 3 379 eur

 

Priemerný čistý príjem - Nemecko v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ

S priemerom 22 388 eur v čistom patrí Nemecku ôsma priečka. Podľa toho najviac zarábajú zamestnanci v Lichtenštajnsku s čistým príjmom 64 240 eur.

Na druhom mieste je Švajčiarsko so sumou 41 998 EUR a za ním nasleduje Luxembursko. Tam dostávajú zamestnanci na plný úväzok priemernú čistú mzdu 34 119 eur.

Ďalej v rebríčku je Poľsko na 28. mieste. V roku 2020 mal priemerný zamestnanec 7143 eur v čistom ročne. Ako posledná prichádza Ukrajina so 1703 eurami v čistom ročne.

Východoeurópska krajina je tak hlboko pod priemerom kúpnej sily na obyvateľa v Európe. To je konkrétne v priemere 13 894 eur. Hoci je teda 16 krajín nad európskym priemerom, ľudia v 26 európskych krajinách majú tiež podpriemerné príjmy.

Celkovo mali Európania na rok 2020 k dispozícii okolo 9,5 bilióna eur. To znamená, že kúpna sila na obyvateľa v roku 2020 poklesne o takmer 5,3 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Hlavným dôvodom je šírenie koronavírusu a nasledujúci ekonomický prepad. To znamená, že každý obyvateľ v Európe mal k dispozícii v priemere o 773 eur menej ako v roku 2019.

 

Priemerný čistý príjem na obyvateľa v roku 2020

1. Lichtenštajnsko 64 240 eur
2. Švajčiarsko 41 998 eur
3. Luxembursko 34 119 EUR
4. Island 28 155 eur
5. Nórsko 25 699 eur
6. Dánsko 25 176 eur
7. Rakúsko 23 585 eur
8. Nemecko 22 388 eur
9. Írsko 21 030 eur
10. Švédsko 20 882 eur
...
16. Taliansko 16 439 eur
Európa spolu 13 894 eur
17. Španielsko 13 613 eur
...
28. Poľsko 7 143 eur
...
42. Ukrajina 1703 eur

 

Zdroj: www.Handelsblatt.com

 

Aktuálne voľné pracovné pozície v Nemecku pre elektrikárov, zváračov, opatrovateľky, a iných profesií nájdete na našom pracovnom portáli:  www.DODAjobs.sk 

 

Instalatery do Nemecka - 23€ hodina

Zámočník do Nemecka - 23€ / hodina

Inštalatér-HPP nemecká pracovná zmluva, služobné auto - 3000€

Nemecko - ŠALOVAČI - MURÁRI - 2200-3700€

Opatrovateľka - 3000€

Elektrikár - 3500€

Viac pracovných ponúk nájdete na : www.DODAjobs.sk